De goede doelen voor 2017

Stichting Zorgnet Roemenië

“Helpen waar een helper nodig is”

Bestemming opbrengst winterfair

Nadat het huurcontract van het pand, waarin Hospice Alinare Mica is gevestigd, is verlopen is nu besloten om het pand aan te kopen. Hospice Alinare Mica heeft continue een bezetting van twintig bedden. Hier worden (terminaal) zieke mensen verpleegd.

Marco en Pauline in Cambodja

“Bewogen met kinderen”

Bestemming opbrengst winterfair

Marco en Pauline Wagenaar wonen en werken in Cambodja: Zij hebben een kleuterschool opgezet waar ze een veilige plaats willen bieden aan kinderen. Zij zijn het meest kostbare en kwetsbare dat God ons gegeven heeft. Zij hebben een aantal jonge mensen opgeleid tot leerkrachten. Zij geloven in de kracht van relaties. Dit doen ze door hun leven te delen met de leerkrachten die God in hun leven heeft gebracht. De opbrengst van de Winterfair wordt gebruikt voor de school en hun onderhoud.

Stichting The Mission

“Well educated children are the future of Africa”

Bestemming opbrengst winterfair

Stichting the Mission bouwt een school in Tiwi in Kenia om daar kinderen een plek te bieden voor goed onderwijs en de zorg voor elke dag een voedzame maaltijd om zo een bijdrage te leveren de cirkel van armoede te doorbreken. De opbrengst van de winterfair zal gebruikt worden voor de bouw van het 10e lokaal. Inmiddels gaan er meer dan 200 kinderen naar de school en heeft dit een bijzonder positieve uitwerking op de hele community in dat gebied.

Wycliffe Koen en Petra den Hartog

“Een Bijbel in de taal van je hart”

Bestemming opbrengst winterfair

Koen en Petra den Hartogh zijn met hun beide jongens Thijs en Chris, werkzaam in Papoea Nieuw Guinea. Beiden zijn betrokken bij het alfabetiseringswerk, het vertaalwerk en nu de laatste tijd ook bij het verbeteren van het onderwijs aan de basisscholen in Papoea Nieuw Guinea en de Pacific. Via Unisef en World Child wordt Koen ingezet om trainingen te geven in het bouwen en toepassen van apps in het onderwijs, zodat kinderen meer kansen krijgen en sneller in staat zijn het Engels van de scholen te volgen. Voor Wycliffe ligt hier de mogelijkheid het lezen van de Bijbel in de stamtaal en in het Engels te bevorderen.

GZB – Harriëtte Smit

“Geloof, hoop en liefde voor Franse tieners”

Bestemming opbrengst winterfair

Harriette Smit is namens de GZB uitgezonden naar Frankrijk. Hier werkt zij als adviseur voor het landelijk jeugdwerk van de UNEPREF (protestantse kerk in Frankrijk). Haar werk is gericht op de toerusting van jongerenwerkers, het opzetten van het jeugdwerk, het organiseren van o.a. jongerenweekenden etc. waarbij het Harriëtte’s missie is om de Christelijke Franse jongeren, die een hele kleine groep vormen, kennis en tools aan te reiken zodat ze hun geloof woorden kunnen geven.

Interserve – Marijke den Boer

“Make Marijke’s mission possible”

Bestemming opbrengst winterfair

De opbrengst van de Winterfair zal voor een belangrijk deel worden besteed aan de nieuwe huisvesting van Marijke omdat zij haar huidige onderkomen moet verlaten.
Tevens volgt Marijke de taalschool. Een ander deel van de opbrengst zal daar aan worden besteed.

Gerard en Janneke in Noordoost Duitsland

“Liefde en hoop voor de kinderen in Schwerin”

Bestemming opbrengst winterfair

Gedreven door de liefde van Jezus hopen zij in Schwerin van betekenis te zijn, specifiek voor mensen en kinderen die onder de armoedegrens moeten leven. Het uitbouwen van een naschoolse opvang, waarbij kinderen kunnen rekenen op veiligheid, aandacht, coaching en een warme maaltijd is een van de initiatieven die zij hopen te gaan ondersteunen.

Bert Visscher

“Piloot met Missie: vliegen voor hoop”

Bestemming opbrengst winterfair

Bert Visscher, piloot in opleiding bij MATC (Mission Aviation Training Centre), heeft de passie zijn talenten in te zetten voor het ondersteunen van gemeenschappen in derde wereld landen. Luchtvaart biedt in deze gebieden een logistieke uitkomst voor het algemene welzijn van de bevolking. Dit algemene welzijn wordt concreet opgebouwd door het vervoeren van vaccins, noodzakelijke levensmiddelen en medisch transport. Grote delen van de bevolking leiden onder de slechte infrastructuur, waar piloot en vliegtuig uitkomst bieden.
Het doel van de stichting Piloot met Missie is mensen zoals Bert in staat te stellen de opleiding bij MATC mogelijk te maken.
De stichting moedigt Bert in zijn plannen aan, werft de benodigde fondsen en bereidt de uitzending voor.